Tennis (les) voor leerlingen Onze leerlingen van de groepen 5,6,7 en 8 krijgen van ABN AMRO World Tennis Tournement; 
-        2 geheel verzorgde tennislessen op school, voorafgaand aan het WTT
-        een fantastische tennisdag op het WTT, met tennis ervaren en kijken
-        1 afsluitende les na het WTT (met mogelijkheid tot doorstroom naar een vereniging of buurtsportclub via het Jeugdfonds Sport)
De lessen zullen plaats vinden van half januari tot half februari met als hoogtepunt een bezoek aan het WTT in Ahoy op  dinsdag 12 februari.

 

Ouderavond 18 februari

Beste ouder en/of verzorgers,
 
Graag nodig ik u uit voor een ouder/informatie avond op maandagavond 18 februari 2019;
 
Inloop met koffie en thee;       17.30 uur
Start;                                            18.00 uur.
Locatie;                                        De Kleine Wereld

Oproep!
Lever vragen die u beantwoord wil hebben vooraf in via;

Jos.vanadrichem@dkwereld.nl

Bezoek scholen uit de wijk

Afgelopen Woensdag 23 januari hebben diverse scholen uit de wijk zich kort gepresenteerd aan enkele ouders van de Kleine wereld.
Na een korte algemene introductie van de scholen hebben zij zich verspreid over de aula en onder het genot van een kopje koffie diverse ouders voorgelicht over hun school. 
De scholen die aanwezig waren;
De vrije School Vredehof,
Koninging Wilhelmina school,
Arentschool,
Oscar Romeroschool.


Ik heb achteraf gehoord dat er een aardig aantal scholen de dagen erna benaderd en bezocht zijn door ouders en er al kinderen zijn ingeschreven op de scholen.

Bezoek BOOR scholen

Woensdag 16 januari van 8.30 uur tot 10.00 uur.

Beste ouders/verzorgers,
 
Vandaag is eer een bijeenkomst geweest met de vier Leeuwen, de Esch,  en de Pierre Bayle.
De BOOR scholen uit de wijken Kralingen Crooswijk.
Er waren 25 ouders aanwezig en er is door de drie directeuren een aantal vragen beantwoord.
 
Jos van Adrichem
directeur de Kleine Wereld