vreedzame school


De Kleine Wereld is een Vreedzame school. Ieder kind wordt gehoord en heeft een stem. Kinderen leren om open te staan voor elkaar. Ze accepteren elkaar en doen hun best om conflicten samen op te lossen. Kinderen en leerkrachten behandelen elkaar met respect.

De kinderen, ouders, verzorgers en docenten voelen zich betrokken bij de school en willen op een positieve manier met elkaar omgaan. De vreedzame school is een plek waar leerlingen een stem hebben en daarmee invloed kunnen hebben op de sfeer en het verantwoordelijkheidsgevoel in de klassen. Het doel van De Vreedzame School is om de sociale omgang tussen kinderen te stimuleren. In de hele school worden allerlei sociale onderwerpen behandeld, zoals pesten, gevoelens en conflicten.

De Vreedzame School stimuleert interactief onderwijs. De lessen zijn erop gericht om kinderen actief mee te laten denken over onderwerpen en erover te praten met elkaar en met de juf of meester.


Zo gaan wij met elkaar om. Deze regels gelden voor jong en oud.

Wij zijn aardig tegen anderen en helpen elkaar als het nodig is.

Alle volwassenen en kinderen luisteren naar elkaar.

Wij vinden opstekers belangrijk en delen er iedere dag minstens één uit.


Voor alle spullen zorgen wij goed, omdat je ze morgen weer gebruiken moet.


Wij lossen conflicten op volgens het stappenplan.

Wij vinden iedereen belangrijk en sluiten niemand buiten.