het team

 
groepsleerkrachten Sharon Schenk
Janet Crezee
Lisy Pires
Lizette Bravenboer
Marianne Veerman 
Dennis van Biene
Putri Sonneveld
Wout Gerritse
Anouschka van de Steeg
Henna Tjoe-A-On
Sannae Aoulad Said
 
 
directeur

interimdirecteur

 
Saskia de Bruijne 

Petra de Jager

intern begeleider
 


tijdelijk belegd bij directie


gymnastiek

Maaike v.d. Zanden
 

medewerker ouderbetrokkenheid

Touria Haddach

administratie  Satty Dihal
ICT-medewerker Ineke Slagter
maatschappelijk werker


Sanne Huijts

diëtiste  Irene Salwerda
muziek Luis Inocente