Onze school


Op OBS De Kleine Wereld staat de relatie tussen mensen centraal. Een goede, veilige  relatie is het fundament waarop kinderen kunnen groeien en zichzelf kunnen zijn.  Door naar kinderen te luisteren en ze te leren kennen, kunnen we ze  de uitdagingen bieden  die passen bij hun niveau, interesse en leefwereld, waardoor zij gemotiveerd zijn om te leren.

Taal, rekenen en de echte wereld
Op de Kleine Wereld zorgen we voor een stevige basis in taal en rekenen, waarmee kinderen hun nieuwsgierigheid kunnen botvieren op uitdagende opdrachten rond de kernconcepten. Kernconcepten zijn onderwerpen die tien weken per jaar centraal staan in de hele school.

Natuur en techniek: energie,  materie,  groei en leven,  tijd en ruimte .

Mens en maatschappij:  macht & regels,  binding,  evenwicht en kringloop .

 

 
 
  

 ‚Äč

Artikel 8 uit de Wet op het primair onderwijs:
Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.

Geen kind is hetzelfde. Daarom krijgen de leerlingen op de Kleine Wereld ieder een eigen leerroute, afgestemd op wat zij al kunnen en hoe zij het beste leren. Kinderen werken alleen en samen aan hun eigen leerdoelen. De leerkrachten volgen de vooruitgang van ieder kind nauwkeurig en toetsen de leerstof vooraf en achteraf. Zo werkt ieder op zijn eigen niveau en tempo, en ontwikkelt ieder kind zich optimaal. Kernconcepten bieden ieder kind uitdagingen  op eigen niveau.  Kinderen ontdekken dat ze taal, lezen en rekenen nodig hebben om de wereld te ontdekken.

Laagland, Middelland en Hoogland
Dat zijn de drie leereenheden waarin kinderen van verschillende leeftijden thuis zijn. Er zijn geen scherpe leeftijdsgrenzen tussen de landen van De kleine Wereld.  Wanneer een kind uiterlijk vier jaar  is begint het Laagland. Wie het aanvankelijk lezen en schrijven beheerst, en er ook sociaal emotioneel aan toe is, verhuist naar Middelland. De oudste kinderen wonen in Hoogland. Ieder land kent verschillende vaste groepen waarin de schooldag start en eindigt. Na de kring beslissen de kinderen per taak of ze die  in de fluisterruimte, de instructieruimte of de werkplaats van hun land doen. De kinderen hebben geen vaste werkplekken, behalve als een kind daar bij is gebaat.

De Kleine Wereld maakt je groot.