medewerker ouderbetrokkenheid

 
De belangrijkste taak van onze medewerker ouderbetrokkenheid, Touria,  is om de band tussen De Kleine Wereld en de ouders te versterken. Het is belangrijk dat u als ouder weet hoe de school werkt en dat u betrokken bent bij het onderwijs van uw kind. Touria geeft tekst en uitleg over schoolse zaken en organiseert ook activiteiten waardoor u het onderwijs op de Kleine Wereld leert kennen en andere ouders ontmoet. Ze geeft voorlichtingen aan groepen ouders, maar helpt ouders ook individueel. Ze is vaak te vinden bij de groepen 0, 1 en 2.
 
 
Touria is te bereiken via 010 - 413 17 96