Activiteiten voor ouders

Onze medewerker ouderbetrokkenheid organiseert regelmatig voorlichtingen en activiteiten voor ouders. Haar programma heeft als doel dat ouders weten wat er in de groepen gebeurt, zodat zij daar in gesprekken en activiteiten thuis bij kunnen aansluiten.
Ook werkt Touria samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Opvoedwinkel Twinkeltje en de diëtiste bij het geven van voorlichtingen over bijvoorbeeld zakgeld, pubertijd, gezonde voeding en sociale media. U kunt als ouder ook zelf onderwerpen aandragen. 
Eén per week organiseert Touria een koffieochtend voor ouders.  

 
 
 


OBS De Kleine Wereld

Postbus 4005
3006 AA Rotterdam

Taborstraat 40-42                   
3061EW Rotterdam
tel: 010-4131796