vakanties en vrije dagen

 

De Kleine Wereld baseert haar vakanties en vrije dagen op de vakantieregeling van Fokor, de vereniging voor samenwerkende schoolbesturen primair- en voortgezet onderwijs (www.fokor.nl)

Buiten de vastgestelde vakantieperioden wordt geen extra verlof gegeven.
In hele bijzondere omstandigheden kan een uitzondering worden gemaakt. Dit moet u 8 weken van tevoren schriftelijk aanvragen.

Bezoek voor informatie over leerplicht de website van de gemeente Rotterdam.

 

De leerlingen zijn verplicht om aan elke onderwijsactiviteit mee te doen. Mocht er een reden zijn waardoor uw kind niet in staat is deel te nemen, kunt u contact opnemen met de school. Het bestuur kan in een uitzonderlijk geval eventueel vrijstelling geven.

 
[onder voorbehoud]
Laaste schooldag
11 juli 2018
Zomervakantie
14 juli t/m 28 augustus 2018 
Eerste schooldag 2018-2019
woensdag 29 augustus 2018
Herfstvakantie
22 t/m 26 okt. 2018

Studiedagen - kinderen vrij
vr. 19 okt. 2018
vr. 09 nov. 2018
 
Sinterklaas
5 dec. 2018 vanaf 12:00 uur vrij
vrije dag en daarna kerstvakantie
21 dec. 2018
24 dec. 2017 t/m 4 jan. 2019
1e schooldag in 2018
maandag 7 jan. 2019
Studiedagen - kinderen vrij 
ma. 04 feb. 2019
 
Voorjaarsvakantie
25 feb. t/m 1 mrt. 2019

Studiedag - kinderen vrij
do. 18 april 2019

Goede vrijdag
vr. 19 april 2019

Paasmaandag
valt in de meivakantie

Koningsdag
valt in de meivakantie

Meivakantie
22 apr. t/m 03 mei 2019

Hemelvaartsdag
30 mei 2019

Vrije dag na Hemelvaart
31 mei 2019

2e Pinksterdag
ma. 10 mei 2019

Laatste schooldag
wo. 17 juli 2019

Studiedag - kinderen vrij
do. 18 juli 2019

Vrije dag 
vrij 19 juli 2019

Start zomervakantie
22 juli 2018  
 
 


 
 
[onder voorbehoud]