Ouderbijdrage


De overheid betaalt niet alles voor de scholen.

Toch willen we graag zoveel mogelijk activiteiten voor de kinderen organiseren. Aan alle ouders vragen we daarom een vrijwillige bijdrage. Daarvan betalen we Sinterklaas, kerst, excursies, sportdagen, schoolreis enzovoorts. Zonder een geldbijdrage aan het schoolfonds van De Kleine Wereld zijn deze activiteiten niet mogelijk.

Schoolfonds
Per jaar € 50,-
Per half jaar € 25,-

Gezinnen met meer dan drie kinderen op school betalen nooit meer dan € 150,- per jaar.


Is betalen even lastig, kom dan aan het begin van het schooljaar naar de administratie of de directie, zodat we een regeling kunnen treffen.
WACHT NIET TOT HET LAATSTE MOMENT!