Contact met ouders


Ieder kind heeft op school een vaste mentor. Dat is de leerkracht in de groep die het vaste aanspreekpunt is voor ouders en verzorgers. 
Uw kind heeft regelmatif een gesprek met de mentor over hoe het gaat op school. Hierbij komt behalve het leren, ook ter sprake hoe een kind zich voelt in de groep en daarbuiten. 

Door het jaar heen nodigt de mentor van uw kind u ten minste vier keer uit voor een Speigelgesprek, twee voortgangsgesprekken en een portfoliogesprek. In de schoolgids lees u meer over de doelen van deze gesprekken. 

De voortgangsgesprekken zijn verplicht voor ouders of verzorgers van iedere leerling.

Daarnaast maakt u afpspraken met de mentor van uw kind als dat nodig of
wenselijk is. 

Loop na de les even binnen bij de leerkracht, of maak telefonisch een afspraak (010 4131796). Ook in het kantoor van de directie zien we u graag! Uiteraard bent u als ouder altijd van harte welkom op school.

Touria Haddach helpt u als het nodig is graag bij het leggen van contact met de leerkracht en de directie.